Category Archives: MEDICAL JOURNAL

กิจกรรมการประชุมวิชาการ หัวข้อเรื่องการศัลยกรรมดวงตา ครั้งที่ 13

Dr. Ahn tae joo พูดถึง ptosis แบบไม่กรีด

การประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ของสมาคมการศึกษาเกาหลี ในหัวข้อ ศัลยกรรมจักษุวิทยา (การศัลยกรรมดวงตา) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2018 Dr.Ahn tae joo ได้รับเชิญห้บรรยายในการประชุมวิชาการ ที่ 13 ของสมาคมวิชาการศัลยกรรมกระดูกและข้อในเกาหลี (Doctor Ahn (Ahn Tae Joo) ดำรงตำแหน่งกรรมการ) งานนี้จัดขึ้นที่ Maria Hall โรงพยาบาล Seoul St. Mary ภายในงาน Dr.Ahn tae joo ได้นำเสนอเกี่ยวกับ ‘การปรับกล้ามเนื้อตา Ptosis แบบไม่กรีด ในช่วงที่กำลังมีการ ‘ Live สดวิดีโอ’ มีศัลยแพทย์พลาสติกเข้าร่วมกว่า 600 คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากจบการบรรยาย Dr. Ahn tae joo ได้รับใบรับรองการขอบคุณและความชื่นชมจากสมาคมเป็นอย่างมาก

เข้าร่วมงานของตำราศัลยกรรมพลาสติก AESTHETIC Plastic Surgery Textbook

หน้าปกตำรา Aesthetic Plastic เล่ม 2

Dr. An tae joo มีโอกาส เข้าร่วมในฐานะผู้ร่วมงาน, รูปภาพก่อนและหลัง, กิจกรรมการวิจัย, ข้อมูลการผ่าตัด Dr. An tae jokes มีส่วนร่วมในฐานะศัลยแพทย์พลาสติกทา สุนทรียศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2019 ได้มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในการเขียนบรรยายการทำศัลยกรรม ก่อนที่จะถูกรวบรวมทำออกมาเป็นหนังสือ และมีโอกาศได้บรรยายเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมในหัวข้อต่างๆ Dr. Ahn tae joo เข้าร่วมทำหนังสือเกี่ยวกับศัลยกรรมความงาม Aesthetic Plastic ซึ่งได้รับการยกย่องและถือเป็นตำราในสาขาศัลยกรรมความงามที่เกาหลี ในฐานะผู้เขียนร่วม Dr. Ahn Tae joo ได้รับหนังสือและใบรับรองความชื่นชม นอกจากนี้ Dr. Ahn tae joo ยังได้ร่วมทำตำราศัลยกรรมพลาสติกในฐานะผู้เขียนร่วม ( การทำศัลยกรรมพลาสติกของ Nelligan ) ปัจจุบัน Dr. Ahn tae Joo มีส่วนร่วมในการสร้างตำราเรียนของเกาหลีและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในตำราเรียนอื่น ‘ การทำศัลยกรรมความงามในเอเชียโดย

Dr. Ahn tae joo เข้าร่วมงานในฐานะผู้มีส่วนร่วมเขียนตำรา Surgery TextBook

plastic-surgery-เล่ม-1

คอลัมน์, เข้าร่วมในฐานะผู้เขียนร่วม, กิจกรรมการวิจัย, สุนทรพจน์, ข้อมูลการผ่าตัด Dr.Ahn tae joo เข้าร่วมในฐานะของผู้ร่วมเขียน ตำราศัลยกรรมพลาสติก Dr.Ahn tae joo เข้าร่วมในฐานะผู้เขียนร่วมของแผนกศัลยกรรมตกแต่งซึ่งได้รับการยกย่องอย่างดีและถือเป็นตำรามาตรฐานในสาขาการทำศัลยกรรมพลาสติกทั่วโลก (ศัลยกรรมพลาสติกรุ่นที่ 3 ซึ่งเปิดตัวในปี 2012) ตำราเรียนฉบับแรกอยู่กับ McCarthy ในขณะที่ฉบับที่สองเป็นวิชาศัลยกรรมพลาสติกของ Mathes ตามด้วยฉบับพิมพ์ครั้งที่สามซึ่งจัดทำโดย Peter Neligan ซึ่งเป็นบรรณาธิการคนใหม่ ตำราทางด้านขวาในภาพด้านบนเป็นตัวแทนของรุ่นแรกในขณะที่หนังสือทางด้านซ้ายแสดงถึงรุ่นที่สามใหม่ Dr. Ahn tae joo ยังได้มีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาวิดีโอในบทศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแบบเอเชียของหนังสือสองเล่ม ดังที่เห็นด้านล่างคลิปวิดีโอของการผ่าตัดจริงที่ดำเนินการโดย Dr.Ahn tae joo สามารถรับชมได้ที่ http://expertconsult.com

กิจกรรมการวิจัยสุนทรพจน์ข้อมูลการผ่าตัด ” PRS KOREA 2018 “

กิจกรรมการวิจัยข้อมูลการผ่าตัดศัลยกรรม PRS KOREA 2018

Dr.Ahn tae joo เป็นหนึ่งในผู้ควบคุมและคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ AT ‘ PRS KOREA 2018 ’ PRS Korea จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 พฤศจิกายน 2561 ( PRS Korea เป็นงานสัมมนาและจัดทำโดยสมาคมศัลยกรรมพลาสติกและศัลยแพทย์เกาหลี) Dr.Ahn tae joo เป็นสมาชิกคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ PRS Korea ในการจัดระเบียบโปรแกรมและเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ Dr. Ahn Tae joo ได้เข้าร่วมในฐานะประธาน (ผู้ดำเนินรายการ) หนึ่งครั้ง