Dr.Ahn tae joo เป็นหนึ่งในผู้ควบคุมและคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ AT ‘ PRS KOREA 2018

PRS Korea จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 พฤศจิกายน 2561 ( PRS Korea เป็นงานสัมมนาและจัดทำโดยสมาคมศัลยกรรมพลาสติกและศัลยแพทย์เกาหลี)

Dr.Ahn tae joo เป็นสมาชิกคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของ PRS Korea ในการจัดระเบียบโปรแกรมและเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ Dr. Ahn Tae joo ได้เข้าร่วมในฐานะประธาน (ผู้ดำเนินรายการ) หนึ่งครั้ง