กิจกรรมเพื่อสังคม Gyalumhan

Gyalumhun Plastic Surgery เราบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการมอบความหวังใหม่และความกล้าแก่ผู้ใหญ่หือเด็กผู้ด้อยโอกาส

ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิต และสานต่อความฝันอย่างมั่นใจ

world vision icon
unicef icon
compassion icon
garden of bethel icon
cgntv icon